STREAMING DE VÍDEO

STREAMING SENSE FILS 4G
650€/Dia
1 CAMBRA SONY FULLHD
1 SERVIDOR DE REALITZACIÓ I STREAMING
1 TITULACIÓ I GRAFISMES
1 CODIFICADOR MULTI SIM SENSE FIL 4G
1 OPERADOR
* Transmissió a una sola plataforma Youtube o Facebook o Twitch o ...