STREAMING DE VÍDEO

STREAMING INALÁMBRICO
650€/Dia
1 CÁMARA SONY FULLHD
1 SERVIDOR DE REALIZACIÓN I STREAMING
1 TITULACIÓN Y GRAFISMOS
1 CODIFICADOR MULTI SIM INALÁMBRICO
1 OPERADOR
*Transmisión a una sola plataforma Youtube o Facebook o twitch o ...